Biografie

Foto: Jannis Lootens, RedMatters

Foto: Jannis Lootens, RedMatters

De beste liedjes worden een deel van je leven. En ze hebben generaties lang zeggingskracht. Joke Buis ondervond het twee jaar geleden aan den lijve met haar ‘Johannes de Heer Sessies volume 1’ cd. De liedjes bleken veel meer te zijn dan een persoonlijk getuigenis uit het leven van de zangeres. De talloze reacties op de cd en de drukbezochte concerten maakten duidelijk dat de liederen van Johannes de Heer geliefd zijn gebleven bij oudere generaties en nog steeds ontdekt worden door nieuwe generaties. Met het verschijnen van ‘Johannes de Heer Sessies volume 2’ gaan Joke & band verder met die roeping, die voor hen zelf ook verfrist is: “We proberen de schoonheid van het oude naar boven te brengen terwijl we het muzikaal opnieuw tot leven brengen.”

 

‘Ik wil zingen van mijn Heiland’, ‘Welk een Vriend is onze Jezus’, ‘Daar Ruist Langs De Wolken’… het is niet moeilijk om liederen uit de Johannes de Heer bundel te noemen of mee te zingen, ook al verscheen de eerste bundel meer dan honderd jaar geleden. Joke Buis bracht met haar band deze liedjes weer dichter bij jong en oud; met gevoel voor hun geschiedenis en muzikaal verfrist. Het bleek een schot in de roos. Joke had nog nooit zoveel bijzondere, warme reacties gekregen als op deze liederen. Met behulp van de brassband van het Leger des Heils waren de liedjes opgenomen en werden ze ook live in uitverkochte zalen gespeeld. Deze concerten maakten des te meer los.

Wie de reacties op de liedjes niet zag of hoorde, kon toch niet om het effect van ‘Johannes de Heer Sessies volume 1’ heen. De cd werd genomineerd voor een Zilveren Duif award en was één van de best verkochte albums in Nederland in de twee jaar na haar verschijnen. Toch was het voor Joke Buis geen uitgemaakte zaak dat er een vervolg op het album zou komen. “Bij het maken van Volume 1 ervoer ik het hele project als een roeping; een vraag van God” vertelt ze. “Ik wilde die motivatie vasthouden, dus zouden we het maken van Volume 2 pas doorzetten, als duidelijk werd dat God wilde, dat het er kwam.”

In het begin leek dat nog niet zo duidelijk. Waar Joke bij het maken van Volume 1 een bijbelcursus en presentatiecursus volgde, meer leerde over de rol van aanbiddingsleider en zangleider en dagelijkse bijbelstudie hield, leek het proces van Volume 2 al vroeg choatischer te verlopen. “Voor Volume 1 had ik bewust liederen gekozen die ik zelf ook kende. Nu het tijd leek voor Volume 2, trokken we dat breder. Rob (producer) en ik begonnen met het spelen van de hele bundel. Daar waar ik zelf emotioneel geraakt werden door een lied, zetten we het apart. Maar het succes van deel 1 moest niet de motivatie voor deel 2 zijn. Bovendien was ik net bevallen van mijn derde kindje, wat me ook wel eens schuldig deed voelen over de aanloop naar een nieuwe cd. ‘Heb ik er wel voldoende aan gedaan?’… ‘Oh, nu heb ik niet mijn dagelijkse bijbelstudie kunnen doen’… ‘Kan ik Gods stem nog wel horen voor dit project?’ Ik twijfelde of we wel de bevestiging zouden krijgen, dat dit project door moest gaan.”

Die bevestiging kwam er in de vorm van een gesprek met een oudere dame, waarin Joke getuigde van de manier waarop haar opa in het leven stond. Zijn sterke band met de liederen van Johannes de Heer, als organist in de evangelische kerk waarin Joke opgroeide, was mede-verantwoordelijk voor ‘Johannes de Heer Sessies volume 1’. “Het voelde krachtig om er zo over te kunnen vertellen” zegt Joke, “en toen ik weer in de auto op weg naar huis was, klonk er een stem door mijn andere gedachten heen: ‘Het is goed, dit is wat jij moet doen.’ Dat was heel emotioneel, want ik besefte me dat dat niet alleen over het getuigende gesprek ging. Het sloeg ook op de Johannes de Heer liederen die ik in dat gesprek aanhaalde en waarvan ik vertelde, wat ze betekenden in mijn leven en dat van mijn opa. En toen wist ik: het vervolg van dit project heeft Gods zegen!”

De opnames voor Volume 2 begonnen in februari 2016 in studio Spitsbergen. Joke’s man Rob leidde de productie en een groep arrangeurs werkte mee aan de nieuwe benadering van de tijdloze liedjes. “De liedjes zijn in de kern gewoon al goed” zegt Joke over de afwegingen in dat proces. “Door de arrangementen die door de jaren heen zijn ontstaan, zijn de liedjes in een hokje gestopt. We wilden met deze muziek weer komen tot een arrangement dat een nieuwe pure benadering laat horen!” Met Matthijn Buwalda werden die teksten doorgenomen om er zeker van te zijn, dat ze een geheel vormden met de verfriste muziek terwijl luisteraars ‘van het eerste uur’ zich nog altijd thuis zouden voelen erbij. De uitgebreide band werd in de studio nog verder aangevuld met blazers en strijkers. “We wilden het puur, warm en intiem houden” aldus Joke. “En ik hoop dat ik daarbij kan zeggen dat het ook een ‘eigen’ geluid is. Een geluid zonder al teveel poespas, dat het liedje dient.”

Een bijzonder onderdeel van de opnames is mannenkoor in ‘Dichter Bij U’. Dertien zangers zorgen samen met Joke voor een schitterende a capella uitvoering. Onder de dertien tracks bevinden zich ook ‘Ik Wil Zingen van Mijn Heiland’, ‘Kroont Hem’, ‘Ik Weet in Wie Ik Geloofd Heb’ en het bekende ‘Daar Ruist Langs de Wolken’. Voor laatstgenoemd lied werd een videoclip opgenomen die des te sfeervoller is door het gebruik van een anamorfische camera (https://www.youtube.com/watch?v=2WH8W6Hul2M).   “Wat mij zo aanspreekt ‘Daar Ruist Langs de Wolken’, zijn de prachtige plaatjes die het bij mij oproepen” zegt Joke. “Meteen al bij de eerste regel: ‘Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam’. Wat mooi! Die regel raakt me meteen omdat het zo’n liefdevolle omschrijving is van God. Als ik een mooie wolkenlucht zie, moet ik daar meteen aan denken. En dan het laatste couplet: wow, wat een prachtig plaatje wordt daar geschetst van wat ons nog te wachten staat.”

Op ‘Johannes de Heer Sessies volume 2’ krijgen de liederen volop de gelegenheid om meer van dergelijke plaatjes te schetsen en mensen zo aan te spreken. Dat begon al met Joke’s eigen band. “Ik zag bij hen al de kracht van die muziek werken, ook al kenden sommigen de muziek niet zo van vroeger. Ze herkenden als musici wel de kracht van een goed lied. We maken nu samen ook zoveel mee op het podium en ze zijn getuige van wat zich afspeelt in de zaal; heel bijzonder om mee te maken!”

‘Johannes de Heer Sessies volume 2’ gaat zo verder op de weg die Joke’s opa haar als kind al wees. “Ik heb vaak gedacht tijdens de voorbereiding: ‘O, wat had ik hem graag willen vragen naar het verhaal achter dit lied!’ Het getuigenis dat hij heeft achtergelaten, is zo sterk! Op de dag van zijn overlijden stond zijn bundel nog open bij het lied ‘Lichtstad met Uw Paarlen Poorten’. Alsof hij zelfs zo nog ons wist te wijzen op de hemel en zei: ‘daar ben ik, tot ziens!’ Wat is het mooi dat er generaties zijn die ons voorgaan, bij de hand nemen en ons blijven aanmoedigen om te blijven bidden en vertrouwen op God. Ik wil daarvan blijven vertellen en mijn opa’s nagedachtenis en getuigenis levend houden.”

Inmiddels voelt het of ik al twee jaar concerten geef ‘met mijn opa’. Het is zo mooi om te kunnen delen over vragen die we allemaal wel eens hebben, zoals ‘wat kan mijn aandeel in het koninkrijk van God zijn?’ Dat lijkt soms zo groot, maar het zit hem ook in iets kleins als het leren van een mooi liedje aan je kleinkind. Het is belangrijk om als ouders en ouderen niet te min te denken daarover. En kijk eens hoe dat zaadje nu uitgroeit tot iets moois!”

De liedjes op ‘Johannes de Heer Sessies volume 2’ krijgen, naast die op Volume 1, ook een plek in de reeks concerten die Joke Buis & band geven vanaf maart 2017. Meer informatie over deze concerten is te vinden op www.truetickets.nl/jokebuis.